Animex

Animex

Animex jest jedną z czołowych firm sektora mięsnego w Polsce. Jest producentem, jak również eksporterem swoich wyrobów. W ramach wdrożonego systemu ISO 14001 w zakładach firmy, realizowane są metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego.

Animex jest liderem rynku mięsa w Polsce z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją oraz doświadczeniem. Oprócz znanej w świecie szynki Krakus, wędlin i konserw, Animex jest również producentem świeżego mięsa wieprzowego oraz drobiowego: indyczego, kurczęcego i gęsiego. Od lat Animex jest największym eksporterem mięsa w Polsce. To także największy pracodawca w branży mięsnej, posiadający między innymi osiem zakładów mięsnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Animex posiada oddziały w Szczecinie, Ełku, Morlinach, Starachowicach, Iławie, Opolu, Suwałkach oraz Dębicy. Od 1999 roku przynależy do światowego giganta Smithfield Foods, który stoi za sukcesem takich marek jak Smithfield, Farmland, Armour, John Morrell oraz Gwaltney.

Będąc częścią globalnej grupy profesjonalistów w tej dziedzinie Animex kreuje swoją markę poprzez innowacyjne myślenie o biznesie. Inwestuje w technologię maszyn czy wyposażenia zakładów produkcyjnych zmniejszając w ten sposób niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Corocznie w ośmiu miastach: w Szczecinie, Ełku, Morlinach, Starachowicach, Iławie, Opolu, Suwałkach oraz Dębicy, organizuje imprezy ekologiczne dla lokalnej młodzieży. Na przełomie kwietnia/ maja odbywa się tzw. CleanUp Day (Dzień Sprzątania Świata). Podczas tego wydarzenia pracownicy zakładów, wraz z lokalną młodzieżą oraz przedstawicielami administracji publicznej sprzątają fragment miejscowego lasu, parku lub nabrzeża rzeki. Natomiast wrzesień to czas, w którym realizowany jest World Water Monitoring Day, czyli Dzień Monitoringu Wód. Tego dnia przedstawiciele zakładów wraz z uczniami lokalnych szkół badają wodę w lokalnych zbiornikach wodnych (rzekach, jeziorach) pod kątem parametrów takich, jak temperatura, zawartość tlenu, pH i mętność. Badania przeprowadzane są za pomocą specjalnych testów pomiarowych sprowadzanych z USA. Wyniki badań są zapisywane oraz porównywane z wynikami z lat ubiegłych, w celu oceny stanu czystości wód na przestrzeni lat. Zarówno podczas CleanUp Day jak i World Water Monitoring Day organizowane są testy z wiedzy ekologicznej dla uczestników, a zwycięzców honoruje się nagrodami.W WWMD w 2013 r. zaangażowaliśmy około 230 uczniów z lokalnych szkół, natomiast w CleanUp Day 2014 wzięło udział 280 uczestników.

Każdy zakład realizuje cele środowiskowe zaplanowane na określony rok finansowy. Poniżej prezentujemy przykłady kilku inwestycji realizowanych w zakładach Animex w poprzednim oraz obecnym roku finansowym, które przyczyniły się do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne:

  • Modernizacja węglowej kotłowni zakładowej w Oddziale w Ełku. Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności energetycznej kotłowni o 20% oraz ograniczenia zużycia węgla i emisji do powietrza o 10% rocznie.
  • Zmniejszenie o 80 % ilości odpadów trafiających na składowisko w Oddziale w Morlinach. Od sierpnia 2013 roku odpady poprodukcyjne do tej pory przekazywane na składowisko, są poddawane wstępnej segregacji, a następnie obróbce, co pozwala na ich odzyski — wykorzystanie jak paliwo alternatywne.
  • Zmniejszenie ilości zużywanej wody o 6 000 m3/ rok w Oddziale w Suwałkach. Projekt polegał na wykonaniu układu zamkniętego do chłodzenia maszyn pakujących.
  • Zmniejszenie ilości powstającej wody i ścieków o 1 800 m3/ miesiąc w Oddziale w Opolu. Projekt polegał na modernizacji nowo zainstalowanej linii patroszenia. Dokonano modyfikacji technicznej punktów poboru wody (dysze natryskowe, układ sterowania zasilaniem wody, likwidacja zbędnych poborów wody) oraz modernizacji układu polegające na montażu wysokowydajnych i oszczędnych systemów chłodzenia wody w obiegu zamkniętym (intercoolery).

W ramach wdrożonego systemu ISO 14001 w zakładach mięsnych Animex realizowane są szkolenia pracowników produkcyjnych, jak również pracowników nowoprzyjętych z zakresu ochrony środowiska. Tematyka szkoleń dotyczy m.in. zasad segregacji odpadów, zasad ograniczania zużycia wody oraz energii elektrycznej, jak również aspektów systemowych ISO 14001.

Czy wiesz, że:

  • Od 2012 roku wszystkie zakłady Animex objęte są jednolitym systemem ISO 14001. System certyfikowany jest przez uznaną w Polsce i świecie jednostkę certyfikującą LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance).
  • W kwietniu 2012 roku Animex został uhonorowany przez Water Environment Federation (WEF) oraz International Water Association (IWA) nagrodą Water Champion Award Europe za organizowanie od 2005 roku międzynarodowego programu edukacyjnego Światowy Dzień Monitoringu Wód w 8 miastach na terenie całej Polski. Więcej na stronie http://www.monitorwater.org/2012_Awardees.aspx
  • W 2013 roku  Animex został uhonorowany wyróżnieniem w kategorii Edukacja ekologiczna w konkursie Ekolaury organizowanym przez Polską Izbę Ekologii. Otrzymał wyróżnienie za organizację Światowego Dnia Monitoringu Wód. Więcej na stronie http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html.

www.animex.com.pl

Powiązane