Carrefour Polska

Carrefour Polska

Troska o środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów strategii odpowiedzialnego biznesu, dlatego Carrefour realizuje wiele inicjatyw z tego zakresu.

Warto przypomnieć, że realizujemy m.in. takie inicjatywy jak program STOP Marnotrawstwu, w ramach którego wdrożyliśmy w sklepach systemy zmniejszające zużycie energii elektrycznej i cieplnej, odpowiedzialnie gospodarujemy odpadami BIO oraz przekazujemy żywność do Banków Żywności i lokalnych organizacji pomagających najbardziej potrzebującym.

Dużą popularnością wśród naszych klientów cieszą się także „Pszczele Hotele”, zlokalizowane na dachach wybranych sklepów Carrefour, oraz gama produktów „Jakość z Natury Carrefour”, opracowana z wykorzystaniem metod zrównoważonego rolnictwa.

Powiązane