Chemat

Chemat

Działania firmy Chemat są odpowiedzią na wzrastające  zapotrzebowanie  rynku spożywczego i  chemicznego w zakresie dostaw urządzeń  oraz usług, które obecnie stanowią ich bazową ofertę.

Zielone oblicze Chemat

Od 16 lat świadczymy kompleksowe usługi, obejmujące odbiór odpadów, w tym także odbiór odpadów niebezpiecznych, a następnie ich przetwarzanie lub utylizację metodą niestanowiącą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, co jest najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług. Jesteśmy odpowiedzią na wzrastające potrzeby jakie niesie ze sobą rynek odpadów np. kosmetycznych. Mamy kilka instalacji idealnie nadających się do przerobu tego typu odpadów co wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Prowadzimy działania, które podnoszą świadomość ekologiczną naszych pracowników począwszy od tak podstawowych elementów jak segregacja śmieci a na zgłębianiu zasad funkcjonowania produkowanych instalacji do przerobu odpadów kończąc. Nasi eksperci wywodzący się z naszego teamu prezentują podczas szkoleń wewnętrznych organizowanych dla naszych pracowników metody przerobu i odzysku odpadów jakie proponuje nasza firma. Zapoznają z najnowszymi wprowadzanymi technologiami, tak aby każdy z pracowników miał aktualną wiedzę na temat podejmowanych przez nas działań. Wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadzimy zajęcia dotyczące tematyki związanej z  gospodarką odpadami przemysłowymi.

Czy wiesz, że…

  • Chemat jest pierwszą firmą, która odzyskiwała w Polsce metanol z wody złożowej oraz jedyną firmą w branży, która kompleksowo i profesjonalnie, od początku do końca przerobi odpady niebezpieczne.
  • Z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy uprawnienia pozwalające nam na działalność w specyficznej branży, jaką jest gospodarka odpadami przemysłowymi, a w tym także wymagająca szczególnych predyspozycji gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
  • Specjalizujemy się także w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR. Zatrudniamy odpowiednio przeszkolonych kierowców, a nasze pojazdy są wyposażone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

www.popchemat.com.pl

Powiązane