COMPOSTINO

COMPOSTINO

Kompostowanie organicznego wsadu w instalacjach według systemu COMPOSTINO stwarza odpowiednie warunki dla optymalnego prowadzenia procesu dojrzewania zarówno dla materiału positowego, jak również materiału pozyskiwanego poprzez selektywną zbiórkę organicznej biofrakcji wraz z materiałem strukturalnym.

Technologia kompostowania systemu COMPOSTINO ma swoje zastosowanie dla:

  • frakcji organicznych pozyskiwanych ze zmieszanych odpadów komunalnych na sicie sortowniczym o oczkach np. 0-80 mm (stabilizacja) osadów ściekowych z materiałem strukturalnym (stabilizacja/kompostowanie),
  • osadów ściekowych z materiałem strukturalnym (stabilizacja/kompostowanie),
  • frakcji organicznej pozyskiwanej z selektywnej zbiórki odpadów zielonych (kompostowanie).

Wpływ na środowisko naturalne:

System kompostowania COMPOSTINO gwarantuje, że tylko nasycone energią powietrze zostaje usunięte z procesu dojrzewania i w ten sposób do atmosfery zostają przekazane jedynie jego minimalne ilości.

Oczyszczanie powietrza po-procesowego jak i powietrza z hali ustawienia bioreaktorów odbywa się w zależności od wsadu kompostowego jedno- lub dwustopniowo, tzn. w biofiltrze lub w płuczce   i biofiltrze. W przypadku zastosowania płuczki, jest ona wykonana jest, jako poziomy lub pionowy agregat przyjmujący z poziomo lub pionowo prowadzonym przepływem powietrza. Woda rozpylana jest w płuczce w obiegu zamkniętym powodując wysokie nasycenie powietrza parą wodną, co zapobiega wysuszeniu się biofiltra i utrzymuje biologiczne złoże filtrujące w dobrej kondycji procesowej przez długi czas (ok. 2 do 3 lat).

Czy wiesz, że technologia COMPOSTINO  może być prowadzona w:

  • zamkniętych betonowych bioreaktorach,
  • polach kompostowych w klimatyzowanej hali w systemie statycznym, dynamicznym lub semidynamicznym.

www.compostino.pl

Powiązane