DB Schenker Logistics

DB Schenker Logistics

W DB Schenker Logistics od wielu lat strategia zrównoważonego rozwoju jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową. Jednym z jej filarów jest ochrona środowiska oraz redukcja emisji CO2.

Operator logistyczny dokłada starań, aby dbać o ekologię na wszystkich płaszczyznach działalności i we wszystkich rodzajach transportu. Kładzie nacisk na rozwój świadomości ekologicznej wśród interesariuszy, inwestuje w konkretne ekorozwiązania dla klientów. Dzięki temu firmy współpracujące z operatorem mają możliwość skorzystania z pakietu usług, które minimalizują obciążenie dla środowiska naturalnego. Strategia zrównoważonego rozwoju DB Schenker Logistics jest konsekwencją przyjętego modelu EFQM i zarządzania poprzez budowanie kultury Lean. W ten sposób firma kształtuje również postawę współodpowiedzialności wśród swoich partnerów.

Czy wiesz, że...

 • DB Schenker Logistics w Polsce to jeden z liderów na rynku dostawców zintegrowanych usług logistycznych.
 • Jest częścią grupy Deutsche Bahn.
 • Zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek z różnych branż.
 • Zatrudnia ok. 1900 osób.
 • Posiada 17 terminali cross-dockingowych, 13 magazynów logistycznych, dysponuje prawie 400 krajowymi i międzynarodowymi połączeniami samochodowymi.
 • Swoją strategię działania opiera na trzech kierunkach: ekonomii, ekologii i społeczeństwie.
 • Buduje kulturę Lean, kładzie nacisk na szczupłe procesy oraz eliminację marnotrawstwa.
 • Jako pierwsza firma z branży TSL w Polsce otrzymała wyróżnienie Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) „Uznanie za Doskonalenie” na poziomie 5 gwiazdek.
 • W 2014 roku zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

W jaki sposób firma podchodzi do kwestii ekologii? Jaką rolę zrównoważony rozwój i ochrona środowiska odgrywa w strategii funkcjonowania firmy?

W DB Schenker Logistics CSR to sposób prowadzenia biznesu. Od wielu lat strategia zrównoważonego rozwoju jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową. Jednym z jej filarów jest ochrona środowiska oraz redukcja emisji CO2. Operator logistyczny dokłada starań, aby dbać o ekologię na wszystkich płaszczyznach działalności i we wszystkich rodzajach transportu. Kładzie nacisk na rozwój świadomości ekologicznej wśród interesariuszy, inwestuje w konkretne ekorozwiązania dla klientów. Dzięki temu firmy współpracujące z operatorem mają możliwość skorzystania z pakietu usług, które minimalizują obciążenie dla środowiska naturalnego. Strategia zrównoważonego rozwoju DB Schenker Logistics jest konsekwencją przyjętego modelu EFQM i zarządzania poprzez budowanie kultury Lean. W ten sposób firma kształtuje również postawę współodpowiedzialności wśród swoich partnerów.

W jaki sposób firma minimalizuje swój wpływ lub wytwarzanych przez siebie produktów na środowisko naturalne?

DB Schenker Logistics minimalizuje swój wpływ na środowisko naturalne w każdym rodzaju działalności. Kluczowe działania to:

 • Efektywne zarządzanie transportem drogowym. DB Schenker Logistics łączy przesyłki od różnych producentów w jednym środku transportu tak, aby dalej wspólnie podróżowały w jednej ciężarówce, np. na sklepowe półki. Sposób ten jest o wiele bardziej efektywny, niż gdyby każda firma sama dostarczała swoje towary. DB Schenker Logistics dba również o wypełnienie samochodów, ograniczając tzw. puste przebiegi. Dzięki temu tylko w 2013 roku na drogi wyjechało 4500 samochodów mniej. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia paliwa o 340 000 litrów i redukcję emisji CO2 o 1100 ton.
 • Kursy bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Płynna, ekonomiczna jazda, a także dobry stan techniczny samochodu mają wpływają na poziom zużycia paliwa. Dlatego też kurierzy współpracujący z DB Schenker Logistics uczestniczą w specjalnych kursach i mistrzostwach z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Do tej pory przeszkolono już ponad 3300 kierowców. Dzięki wdrożeniu wiedzy wyniesionej ze szkoleń, kierowcy od 2009 roku zużyli 1,2 mln paliwa mniej, co oznacza redukcję emisji CO2 o 3200 ton.
 • Rozwiązania intermodalne oraz kolejowe. Mniej ładunków na drogach to wyższe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. To także redukcja emisji CO2 średnio o 60-80% w porównaniu z transportem drogowym. Klienci DB Schenker Logistics korzystają z regularnych połączeń kolejowych i intermodalnych na różnych trasach.
 • Ekorozwiązania w transporcie oceanicznym i lotniczym. DB Schenker Logistics współpracuje z najlepszymi armatorami, dla których na równi z biznesem ważna jest troska o środowisko. Odpowiednią prędkością statku redukowany jest poziom zużycia paliwa. Z kolei w transporcie lotniczym bardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska są długie rejsy. Przesyłki klientów latają w odległe zakątki świata, ale na krótszych odcinkach są przewożone samochodami. Operator logistyczny łączy także różne rodzaje transportów, m.in. oceaniczny i lotniczy, co oznacza szybszy transport niż tylko statkiem oraz niższe koszty i mniej CO2 nawet o 50%.
 • Technologie przyjazne środowisku w magazynach i terminalach. We wszystkich oddziałach firmy oszczędzana jest folia, papier, prąd, woda oraz segregowane są odpady. W wybranych miejscach utworzone zostały tzw. stacje ekologiczne, do których trafiają śmieci podlegające recyclingowi lub utylizacji. Jesienią 2014 roku DB Schenker Logistics uruchomił nowoczesny terminal w Złotorii koło Białegostoku, który jest najbardziej ekologicznym terminalem cross-dockingowym w Polsce. Zamontowano w nim m.in. urządzania grzewczo-wentylacyjne, dzięki którym można odzyskać ok. 30% ciepła, oraz kolektory słoneczne umożliwiające podgrzewanie wody użytkowej. Zastosowanie lamp LED-owych w terminalu w Złotorii pozwala na zaoszczędzenie 31 400 ton CO2 rocznie.

Zielony Czas Pomagania

DB Schenker Logistics dba o systematyczne poszerzanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych. Bardzo dobrą okazją do tego jest program wolontariatu pracowniczego „Zielony Czas Pomagania”. Pracownicy-wolontariusze we współpracy z dostawcami i klientami co roku realizują ponad 20 ekologicznych projektów – od warsztatów dla dzieci, przez zalesienie terenów wokół oddziałów, po oczyszczanie jezior, zalewów i rzek. Bardzo często są także organizowane spotkania czy pogadanki ekologiczne, w których biorą udział dzieci, młodzież, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy sąsiadujących okolic. Dzięki temu DB Schenker Logistics z jednej strony przyczynia się do ochrony środowiska, z drugiej – ma wpływ na wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej.

Operator logistyczny oferuje także swoim klientom ekologiczne narzędzia, dzięki którym mogą oni bardziej świadomie podejmować decyzje biznesowe. Jednym z nich jest raport emisji – specjalna aplikacja, która umożliwia klientom firmy monitorowanie emisji zanieczyszczeń podczas transportu ich przesyłek na terenie Polski i Europy. Program oblicza emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, dwutlenku siarki i zanieczyszczeń pyłowych. Podaje również zużycie energii w kWh i zużycie paliwa w litrach. Inne narzędzie to ekokalkulator (EcoTransIT), który pozwala sprawdzić, jakie skutki dla środowiska będzie miał planowany transport towaru o danej masie wybranym środkiem transportu. Firma dba także o coraz większy udział elektronicznych dokumentów i jednocześnie eliminowanie wersji papierowych. Przykładem może być e-FAKTURA, która jest stosowana w firmie już od 5 lat.

Z tego jesteśmy dumni…

 • W 2014 roku DB Schenker Logistics zajął 1 miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej. Ponadto po raz kolejny zwyciężył w klasyfikacji branżowej.
 • W maju 2014 roku DB Schenker Logistics otrzymał Złoty Listek CSR tygodnika „Polityka”.
 • Aż 9 dobrych praktyk DB Schenker Logistics zostało wyróżnionych w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2013 rok. Wśród nich m.in.: Program Wolontariatu Pracowniczego, Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy oraz aplikacja Raport emisji pozwalający klientom monitorować emisję gazów w transporcie ich przesyłek.
 • Dobre praktyki DB Schenker Logistics znajdują się także we wcześniejszych Raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2005, 2004.
 • W październiku 2014 DB Schenker Logistics po raz kolejny otrzymał Złotą Kartę „Lidera Bezpiecznej Pracy” – przyznawaną przez komisję działająca przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-BIP).
 • Terminal DB Schenker Logistics w Złotorii koło Białegostoku jest w trakcie certyfikacji BREEM (British Research Establishment Environmental Assessment Method), stosowanej na całym świecie metody oceny w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej i odpadami oraz komfortu dla użytkowników.

Zajrzyj na nasze strony:

www.logistics.dbschenker.pl

www.dbschenker-csr.pl

Powiązane