Energy Invest Group

Energy Invest Group

Energy Invest Group jest nowoczesną firmą łączącą doświadczenia instytucji finansowych i firm technologicznych. Jednym z kluczowych elementów misji Energy Invest Group jest ekologia oraz propagowanie idei inwestowania w energetykę wiatrową.

Z prądu korzystamy wszyscy i tak samo będzie on potrzebny przyszłym pokoleniom. Popyt na energię elektryczną będzie rósł wraz z rozwojem technologii oraz nowej ery motoryzacji. Jesteśmy przekonani, że rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Prawdopodobnie każdy potwierdzi, że to wspaniały biznes, jednak po chwili doda, że nie stać go na budowę elektrowni. Dlatego postanowiliśmy zburzyć tę barierę i umożliwić wejście do branży energetycznej osobom z mniejszym kapitałem. Żeby stać się udziałowcem przedsiębiorstwa energetycznego tworzonego przez Energy Invest Group wystarczy już kilka tysięcy złotych.

Celem każdej tworzonej przez EIG elektrowni jest zarabianie na sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów. Zadaniem EIG jako operatora jest zapewnienie finansowania każdej ze spółek oraz maksymalizacja zysków Inwestorów. EIG będzie zarządzać poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi, ich funkcjonowaniem technicznym oraz czuwać nad sprawnym rozliczeniem zysków pomiędzy współwłaścicieli.

Zielona misja Energy Invest Group

Energy Invest Group w ekologiczny sposób zaspokaja ciągle rosnący popyt na energię elektryczną, bez której współczesna cywilizacja nie może funkcjonować. Przez swoją działalność znacząco sprzyja procesom obniżania emisji CO2 do atmosfery EIG działa na rzecz edukacji w zakresie OZE i wpływa na zwiększoną świadomość społeczną o konieczności rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Budowane przez EIG elektrownie wiatrowe powodują najmniejszy wpływ na ekosystem spośród znanych technologii wytwarzania energii elektrycznej.Energia wiatru w przeciwieństwie do surowców używanych w konwencjonalnych elektrowniach  jest niewyczerpalnym źródłem energii.  

Czy wiesz, że…

  • W oparciu o projekty elektrowni wiatrowych w modelu rozproszonym o mocy do 2MW stworzyliśmy rozwiązanie inwestycyjne polegający na objęciu udziałów w Spółce Celowej EIG. Inwestor, stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej, przez cały okres eksploatacji turbiny będzie otrzymywać dywidendę proporcjonalną do ilości posiadanych udziałów
  • Przeprowadzenie budowy elektrowni wiatrowej „pod klucz” wymaga dużego doświadczenia, znajomości branży i kontaktów z producentami turbin. Dlatego na mocy podpisanych umów, wyłącznym deweloperem EIG jest spółka Siłownie Wiatrowe S.A.
  • Dzięki naszemu doświadczeniu i wypracowanym relacjom z deweloperem jesteśmy w stanie zaproponować naszym Inwestorom projekty posiadające już Prawomocne Pozwolenie na Budowę, dzięki czemu odsuwamy od siebie wszystkie ryzyka projektowe, mamy gwarancję wybudowania elektrowni, a okres oczekiwania na pierwsze zyski został skrócony do minimum.
  • Budowa pierwszych elektrowni Energy Invest Group rozpocznie się już w 4 kwartale 2014 roku, a przed końcem 2015 roku zostaną oddane do użytku wszystkie rozwijane obecnie inwestycje EIG
  • Branża, w której działamy jest w sposób zdecydowany odporna na kryzys – niezależnie od sytuacji ekonomicznej na rynku.
  • Dziś w Polsce jest najlepszy czas na inwestowanie na rynku energii ze źródeł odnawialnych!

Więcej ciekawych informacji na temat energetyki wiatrowej oraz sposobów inwestowania w energię odnawialną znajdziesz na naszej stronie internetowej 

www.energyinvestgroup.pl

Powiązane