G.P.Chem.

G.P.Chem.

G.P.Chem. poprzez swoje działania w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu ogranicza emisję niepożądanych substancji do atmosfery. Dla wspólnego dobra i środowiska rozwijamy współpracę nauki z biznesem.

Firma G.P.Chem., jako jedyna w Polsce świadczy akredytowane usługi z zakresu analizy biogazu pod kątem pełnego dopasowania do wymogów DTR wiodących producentów jednostek prądotwórczych np.: MWM, Jenbaher, Deutz, Horus.

Oferuje rozwiązania w zakresie optymalizacji procesu otrzymywania biogazu oraz technologii jego wzbogacania i uszlachetniania ze szczególnym uwzględnieniem usuwania lotnych metylosiloksanów.

DLA WSPÓLNEGO DOBRA I ŚRODOWISKA ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM

Promowana przez G.P.Chem.„Zielona Energia”; jak również metody jej pozyskiwania i  analiza surowca pozwala na pełne wykorzystanie potencjału biogazu oraz obniżenie kosztów eksploatacji silników biogazowych wraz z jednoczesną korzyścią dla środowiska naturalnego, co jest priorytetem firmy.

G.P.Chem poprzez swoje działania w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu ogranicza emisję niepożądanych substancji do atmosfery. Ponadto, doradztwo w zakresie utylizacji oraz analityki surowców bioenergetycznych podnosi świadomość ekologiczną operatorów biogazowi i elektrowni składowiskach. Bazując na wiedzy, doświadczeniu i badaniach małymi krokami buduje odpowiedzialność za środowisko wśród klientów i partnerów biznesowych.

Czy wiesz, że…

  • G.P.Chem. współpracuje zarówno z zagranicznymi jak i polskimi ośrodkami naukowymi.
  • Swoją wiedzę uzyskuje we współpracy między innymi z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniką Śląską.
  • Jest otwarty na wymianę branżowych doświadczeń oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.
  • Posiada cenny międzynarodowy dorobek naukowy w postaci publikacji z listy filadelfijskiej.
  • G.P.Chem. jest otwarty na propozycje współpracy  — przedstawicieli firmy można spotkać na wielu branżowych konferencjach.

www.gpchem.pl

Powiązane