Grupa Budimex

Grupa Budimex

BUDIMEX SA przez 50 lat swojej działalności zrealizował tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych, zyskując jednocześnie pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. 

Budimex przykłada szczególną staranność do dbania o środowisko naturalne. Standardy wypracowane i stosowane przez firmę to m.in. ograniczanie do minimum wycinki drzew oraz realizowanie sadzeń kompensacyjnych, prowadzenie harmonogramu prac ściśle skorelowanego z cyklem przyrodniczym czy przywiązywanie szczególnej uwagi do zabezpieczania środowiska przed skażeniem.

Inwestorem strategicznym przedsiębiorstwa jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Firma jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Edukacja ekologiczna

Wśród inicjatyw promujących postawy odpowiedzialności ekologicznej, podjętych w ostatnich latach, na uwagę zasługują następujące programy:„Oddaj komórkę na Eco Zbiórkę”,„Oszczędzajmy wodę!”„Wszyscy oszczędzamy energię elektryczną”
„Oszczędzajmy papier w naszych biurach”„Zbierając makulaturę pomagasz psiakom”„Zostań EcoDriverem BUDIMEKSU”.

Powiązane