MPI SYSTEMS

MPI SYSTEMS

MPI jest ekspertem w zakresie systemów do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej dla obiektów mieszkaniowych i komercyjnych w zakresie doboru, dostawy, uruchomienia i serwisu systemów. Dzięki temu systemowi możemy w sposób oszczędny korzystać z zasobów wodnych.

MPI to firma importująca i dystrybuująca systemy do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, przez co istnie możliwość ponownego jej wykorzystania. Umieszczane urządzenia można zastosować w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych. MPI współpracuje z bardzo znanymi kluczowymi producentami z całej Europy. Zapewnia najlepsze dostępne technologie, elastyczne dostawy i profesjonalny serwis systemowy.

Efektywne korzystanie ze środowiska poprzez wykorzystywanie wód opadowych do domu i ogrodu to niezwykle ważny element ochrony zasobów naturalnych. Wody opadowe i roztopowe pozostawiane są w obiegu naturalnym, a nieodprowadzane do mórz i oceanów, co powoduje przede wszystkim oszczędności po stronie wydobywania i uzdatniania wód podziemnych, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w systemy kanalizacyjne oraz urządzenia do podczyszczania i odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników.

Czy wiesz, że:

  • MPI cały czas podnosi swoją wiedzę, będąc na różnych szkoleniach w Polsce, jaki i w innych krajach europejskich.
  • MPI pragnie, aby świadomość  ekologiczna swoich pracowników była na wysokim poziomie.
  • MPI współpracuje z Politechniką Poznańską i z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
  • MPI aktywnie uczestniczy w konferencjach na temat gospodarki wodno-ściekowej.
  • W 2012 roku MPI brała udział w targach Wod-Kan, a w 2014 w targach Gardenia.

www.mpi-systems.pl

Powiązane