Oczyszczalnia biologiczna  typu BIO-HYBRYDA producent EKOPOL

Oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA producent EKOPOL

Wytwarzane przez EKOPOL oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA są hybrydami pracującymi w oparciu o fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego.

Firma EKOPOL jest liderem wśród producentów biologicznych i ekologicznych oczyszczalni ścieków z tworzyw sztucznych. Zajmuje się produkcją, montażem oraz serwisem oczyszczalni biologicznych typu BIO-HYBRYDA.

Oferowane wyroby posiadają niezbędne aprobaty, atesty, certyfikaty i opinie techniczne. Na wszystkie proponowane wyroby firma udziela 10 lat gwarancji. Firma EKOPOL gwarantuje, że oczyszczalnia jest bezobsługowa, a proces oczyszczania stabilny i trwały oraz, że ściek zostanie oczyszczony w 97 %.

Czy wiesz, że…

  • Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków, jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z  19.02.2009 roku.)
  • Oczyszczone ścieki możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać je np. do nawadniania ogrodu.
  • Oczyszczalnie można montować w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, oraz w nietypowych lokalizacjach np. pod ciągami komunikacyjnymi, w zboczach wzgórz.
  • Podczas pracy oczyszczalni nie stwierdza się nieprzyjemnych zapachów i głośnych dźwięków.
  • Zbiorniki charakteryzują się wyjątkową  trwałością, odpornością na substancje zawarte w ściekach i upływ czasu (elementy składowe oczyszczalni wykonane są z trwałych, niekorodujących materiałów).

www.ekopol.pl

Powiązane