PepsiCo

PepsiCo

W PepsiCo działamy w oparciu o filozofię „Performance with Purpose”, co oznacza, że dbamy o osiąganie wyników biznesowych w odpowiedzialny i świadomy sposób, ograniczając nasz wpływ na środowisko naturalne dzięki zmniejszaniu zużycia wody i energii oraz redukcji ilości opakowań i odpadów.

W wyniku zmodernizowania polskich zakładów produkujących napoje i słone przekąski i wdrożenia w nich programu ReCon (Resource Conservation), zużywają one obecnie mniej energii elektrycznej i wody oraz produkują mniej odpadów i ścieków. Wszyscy pracownicy PepsiCo są zaangażowani w ochronę środowiska. Zespoły Green Team regularnie komunikują ten temat na szkoleniach i tablicach informacyjnych, a w ramach programu Eureka pracownicy zgłaszają swoje pomysły dotyczące ochrony środowiska i uczestniczą w ich realizacji. Efekty naszych długofalowych wysiłków dostrzegają inni. W 2014 r. PepsiCo po raz ósmy z rzędu znalazło się w rankingu Dow Jones Sustainability World Index, uznawanym za „Oskary” w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czy wiesz, że…

 • PepsiCo jest światowym liderem w produkcji artykułów spożywczych, w tym przekąsek i napojów
 • W swoim globalnym portfolio posiadamy znane i lubiane marki, takie jak: Lay’s, Cheetos, Sunbites, Pepsi, Lipton Ice Tea, Gatorade, 7UP, Mirinda, Mountain Dew
 • Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po nasze produkty miliard razy dziennie
 • Jesteśmy aktywni na polskim rynku od niemal 25 lat
 • W Polsce mamy cztery nowoczesne i prężnie działające zakłady produkcyjne – przekąski produkujemy w zakładach firmy Frito Lay w Tomaszowie Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim, a napoje w zakładach Pepsi-Cola General Bottlers w Michrowie i Żninie

Zielona strona PepsiCo

Realizując długoterminową strategię „Działania ze świadomością celu” (Performance with Purpose) każdego roku podejmujemy działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych w naszym środowisku. Wiele osiągnęliśmy angażując pracowników na każdym szczeblu do podejmowania aktywności. Przykładem są zespoły ReCon (Resource Conservation) powołane do optymalizacji obszarów, gdzie zużywamy najwięcej energii lub wody.

Od 2009 r. utrzymujemy System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 na bardzo wysokim poziomie. Jest to wynik wspólnej i efektywnej pracy zespołów Green Team. Na każdym etapie wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych podejmujemy działania, by jak najmniej obciążać nimi środowisko.

Redukcja zużycia zasobów naturalnych – projekt „Green Tomaszów”

Odpowiadając na globalne zobowiązania PepsiCo w zakresie redukcji zużycia energii do 2015 r., w zakładzie firmy Frito Lay w Tomaszowie Mazowieckim wprowadziliśmy kompleksowy projekt „Green Tomaszów”. Ostatnimi elementami projektu, zrealizowanymi w czwartym kwartale 2014 r., były: uruchomienie zmodernizowanej kotłowni przy magazynie surowców i opakowań „Agro”, a także uruchomienie instalacji odzysku ciepła z kominów z linii produkcyjnej przekąsek. Instalacja ta pozwala odzyskać 100 kW energii cieplnej, która do tej pory przez kominy wyrzucana była w powietrze. Ciepłem tym ogrzewamy magazyn wyrobów gotowych. Instalacja zaprojektowana jest tak, aby maksymalnie wykorzystać ciepło, odciążyć kocioł gazowy, a tym samym ograniczyć zużycie gazu ziemnego. W okresie zimowym ogrzewamy magazyn, latem zaś odzyskane ciepło przesyłamy do centralnego systemu ogrzewania i używamy do utrzymania właściwej temperatury oleju, a także do ogrzewania pomieszczeń socjalnych.

Dzięki projektowi „Green Tomaszów” fabryka w Tomaszowie staje się jeszcze bardziej przyjazna środowisku. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED-owe oraz ograniczenie zużycia gazu ziemnego i bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej z niego pozyskanej sprawiają, że Tomaszów skutecznie redukuje zużycie paliw kopalnych. W 2014 r. osiągnęliśmy nasz cel – zredukowanie zużycia energii elektrycznej o 25% w stosunku do roku 2006. Pozwala to na redukcję emisji dwutlenku węgla o 720 ton rocznie – to tyle, ile jest w stanie wchłonąć 1000 drzew w ciągu całego swojego życia.

Zielona energia z biogazu w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim

 • W produkującym słone przekąski zakładzie firmy Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim od lat konsekwentnie realizowana jest strategia redukcji zużycia zasobów naturalnych, tj. wody, energii elektrycznej, gazu i paliw. Obecnie jest to najbardziej przyjazny środowisku i najnowocześniejszy zakład ze wszystkich fabryk należących do Frito Lay w Europie.
 • Od lutego 2011 r. aż 9% energii elektrycznej w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim pochodzi ze spalania biogazu odpadowego – odnawialnego źródła energii, co pozwoliło zmniejszyć zużycie prądu o 4,5%. Do produkcji zielonej energii wykorzystuje się wyłącznie ścieki po płukaniu ziemniaków, dzięki czemu oszczędzane są zasoby naturalne. Stanowi to duży krok w Polsce w kierunku wypełnienia globalnego zobowiązania PepsiCo dotyczącego redukcj i zużycia energii do 2015 r.
 • Biogaz, który znajduje się w oczyszczalni ścieków jest zbierany w specjalnym zbiorniku, a następnie transportowany do wysokosprawnego silnika (CHP), w którym odbywa się przetwarzanie energii i ciepła. Zainstalowana w zakładzie jednostka CHP produkuje 250kWh energii elektrycznej oraz 300kW ciepła.
 • Zielona energia wykorzystywana jest do zasilania linii produkcyjnych, a pozyskane ciepło służy do utrzymania procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków. Ponadto od 2014 r. PepsiCo jest uczestnikiem Towarowej Giełdy Energii i może sprzedawać prawa do zielonej energii.

Odzysk ciepła z linii produkcyjnej chipsów w Grodzisku Mazowieckim

 W zakładzie produkującym chipsy w Grodzisku Mazowieckim zainstalowaliśmy odzysk ciepła z komina linii produkcyjnej MZ50. Instalacja zakończyła się w styczniu 2015 roku i jest konsekwencją wieloletnich przygotowań inżynierskich do tego projektu. Już pierwszego dnia od uruchomienia instalacji wszystkie kotłownie w zakładzie automatycznie przeszły w stan uśpienia i korzystamy z ciepła odpadowego. Instalacja odzysku jest pokaźnych rozmiarów – zarówno gabarytowo i kosztowo inwestycja pochłonęła 2,2 miliona złotych. Szacowane roczne oszczędności to 0,8 miliona złotych. Jest to pionierskie rozwiązanie na linii produkującej chipsy ziemniaczane, którego zaletą jest ogromna moc cieplna, wykorzystywana do ogrzewania budynku, podgrzewania zbiorników oleju i przygotowania wody do mycia ziemniaków

Zainstalowana moc układu osiąga nawet 2 MW – jest to moc zbliżona do miejskiej kotłowni, która wystarczyłaby na ogrzanie 1000 domów jednorodzinnych. Na 2015 rok planujemy dalszą optymalizację wykorzystania układu – chcemy znaleźć dodatkowe zastosowania tego darmowego ciepła, zmagazynować cześć energii w budynku na czas, kiedy linia nie pracuje, a także spożytkować kondensat o temperaturze 80 stopni C, który skrapla się w ilości ok. 6 m3/h. Pierwsze badania pokazują, że kondensat ma właściwości wody destylowanej, czyli bardzo miękkiej, a więc doskonale sprawdzi się do mycia linii produkcyjnej. Podobnie nasze babcie gromadziły deszczówkę o podobnych właściwościach, aby poprawić jakość prania. Projekt ten pozwoli dodatkowo na zmniejszenie ilości wody, jaką pobiera zakład. W ten sposób zbliżamy się do ideału zakładu, który do produkcji chipsów nie będzie zużywał wody. Projekt doskonale wpisuje się w agendę zrównoważonego rozwoju – z jednej strony zmniejszyć koszty produkcji, ale również pomaga zmniejszyć zużycie gazu o 6% oraz wody o 10%, przez co ogranicza wpływ naszej działalności na środowisko.

Spektakularne sukcesy ekologiczne zakładów w Michrowie i Żninie

 • Zakłady napojowe PepsiCo w Polsce osiągają bardzo niskie wskaźniki zużycia energii i wody w przeliczeniu na 1 litr wyprodukowanego napoju. W ciągu pięciu lat zredukowały one zużycie energii elektrycznej o ponad 30%.
 • Zakład w Żninie ma najniższy wskaźnik zużycia energii w grupie PepsiCo w regionie obejmującym Europę, Rosję i Turcję. Wynosił on w 2014 roku 0,048 kWh/l wyprodukowanego napoju. Planowane zużycie energii w 2015 roku to 0,045 kWh/l.
 • Projekty, które w wymierny sposób wpłynęły na obniżenie zużycia mediów w zakładach napojowych to m.in. zastosowanie układów odzysku ciepła ze sprężarek, wymiana kotła parowego, wymianę oświetlenia na LED.
 • Znacząca poprawa wskaźnika wykorzystania wody, który w ciągu pięciu lat zmniejszył się z ok. 2,5 L/L do ok. 1,75 L/L w Michrowie i z ok. 1,63 L/L do ok. 1,44 L/L w Żninie.
 • W zakładach w Michrowie i Żninie recyklingowi poddawanych jest ponad 99% wszystkich odpadów – w ciągu pięciu lat na wysypisko nie trafiło 8 897 samochodów ciężarowych odpadów!
 • Zebrana w ciągu 5 lat makulatura pozwoliła ochronić przed wycinką 19 008 drzew.
 • Z poddanych recyklingowi tworzyw sztucznych (PET) wyprodukowano 685 750 polarów, inne zebrane tworzywa sztuczne przekładają się na oszczędność 1 512 368 litrów ropy!

Zaangażowanie ekologiczne pracowników PepsiCo

W PepsiCo wszyscy pracownicy są wyjątkowo zaangażowani w ochronę środowiska. W zakładach napojowych PepsiCo w Michrowie i Żninie prowadzonych jest wiele działań podnoszących świadomość ekologiczną pracowników. Zespoły Green Team regularnie komunikują tematy ochrony środowiska na szkoleniach, przeglądach zarządzania, tablicach informacyjnych oraz w formie ulotek.

Wzrost świadomości i zaangażowania pracowników powoduje, że zgłaszają oni na bieżąco wszelkie wydarzenia, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Ponadto w ramach wdrożonego programu Eureka pracownicy zgłaszają własne innowacyjne pomysły, które pomagają dbać o środowisko, a następnie uczestniczą w ich realizacji.

O bardzo wysokiej randze ochrony środowiska w działalności zakładów świadczy trzykrotne, w ciągu ostatnich czterech lat, przyznanie pracownikom polskich zakładów jednej z najważniejszych dorocznych nagród wewnętrznych PepsiCo – Circle of Champions. W roku 2015 nagrodę otrzymało troje pracowników PepsiCo Poland: po jednej osobie z Grodziska Mazowieckiego, ze Żnina oraz z Michrowa. Nagrody wręczała w Nowym Jorku prezes PepsiCo, jako dowód uznania za prace w obszarze minimalizowania wpływu na środowisko naturalne.

Edukacja ekologiczna

Zakłady produkcyjne należące do PepsiCo prowadzą szeroko zakrojone działania na rzecz wspierania edukacji ekologicznej.

 • Naszą tradycją jest współpraca z Fundacją na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, która organizuje wyjazdy w formie Zielonej Szkoły dla najlepszych uczestników Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”.
 • W ramach Dni Otwartych dla odwiedzających zakłady pracowników i ich rodzin przygotowywane są prezentacje na temat segregacji odpadów.
 • Tematyka ekologiczna prezentowana jest uczestnikom wycieczek szkolnych. Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich bierze udział w lekcjach dotyczących programu ochrony środowiska realizowanego przez pracowników zakładów.
 • Prowadzimy też działalność proekologiczną poprzez organizację kampanii i konkursów ekologicznych. W ostatnich latach zorganizowaliśmy:

Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników w 2013 r. w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska pod hasłem „Dbam o środowisko w którym żyję”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest dbałość o środowisko i jego naturalne zasoby, z których czerpiemy każdego dnia. W konkursie plastycznym wzięło udział ponad 60 dzieci z czterech zakładów produkcyjnych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

We wrześniu 2014 r. zakład Frito Lay w Tomaszowie Mazowieckim wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!” Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami aktywnie wzięli udział w sprzątaniu około 3 ha obszarów zielonych w mieście.

 

W 2015 roku okazji „Dnia bez śmiecenia” obchodzonego w dniu 11 maja oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska — 5 czerwca — w całej grupie PepsiCo przeprowadzona została akcja edukacyjna pod hasłem — STAWIAM NA JAKOŚĆ. SPRAWDZAM!  Akcja miała na celu sprawdzenie procesu segregacji przyjętej w zakładach produkcyjnych czy robimy to poprawnie? W ramach akcji podjęto działania promujące segregację odpadów, w tym: spotkania, szkolenia, audyty wewnętrzne. Przy okazji tej kampanii wdrożono segregacje odpadów w 9 największych centrach logistycznych RDC PepsiCo w Polsce. Zorganizowane zostały spotkania z pracownikami, wywieszono plakaty i rozdane zostały ulotki z instrukcją.

W 2015 roku zorganizowana została kolejna edycja konkursu plastycznego dla dzieci pracowników pod hasłem „PepsiCo popiera recykling! Segreguje odpady”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, które obecnie są oceniane przez jury.

Globalne osiągnięcia PepsiCo w zakresie ochrony środowiska

W opublikowanym przez PepsiCo w 2014 r. Raporcie nt. Osiągnięć w zakresie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2013 (PepsiCo Sustainability Report 2013) z dumą informujemy, że w 2013 r. w skali globalnej poprawiliśmy naszą wydajność energetyczną o niemal 14% w stosunku do 2006 r. W ten sposób zbliżamy się do osiągnięcia naszego globalnego celu, czyli zredukowania ilości zużywanej energii o 20% na jednostkę produkcji do 2015 r.W 2013 r. dzięki wewnętrznym programom PepsiCo mającym na celu zmniejszenie zużycia wody w naszych zakładach, w skali globalnej udało nam się zaoszczędzić ponad 14 miliardów litrów wody!Jako część globalnego zobowiązania PepsiCo w zakresie zmniejszania ilości odpadów, firma Frito Lay w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci powtórnie wykorzystuje kartony dostawcze. Dzięki temu nie musimy kupować aż 300 000 kartonów rocznie, co przekłada się na zmniejszenie zużycia benzyny o 170 000 litrów rocznie i znaczną redukcję CO2.42 fabryki PepsiCo na świecie posiadają certyfikat środowiskowy LEED.Firma Frito-Lay posiada w Stanach Zjednoczonych ponad 280 samochodów dostawczych z napędem elektrycznym – jest to jedna z największych w USA flot ciężarówek z całkowicie elektrycznym napędem.Przez ostatnie cztery lata PepsiCo konsekwentnie uzyskuje świetny wynik – 100% w zakresie kryterium „opakowania” w rankingu Dow Jones Sustainability World Index.

Razem dla przyrody – PepsiCo partnerem The Nature Conservancy

Od sierpnia 2014 r. PepsiCo jest partnerem The Nature Conservancy, największej światowej organizacji zajmującej się ochroną przyrody.

www.pepsicopoland.comwww.pepsico.com

Powiązane