Debaty

W ramach projektu będziemy organizować cykl debat pod ogólnym hasłem” „ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ”. Będziemy gościć ekspertów z różnych dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem i działaniami zgodnymi z ideą poszanowania środowiska. Zapraszamy przedstawicieli z braży OZE, Elektromobilności, Recyclingu, czy autorów eko - programów i eko projektów nawiązujących do aktywności na rzecz Czystego Powietrza, na rzecz rewitalizacji środowiska naturalnego. W okresie od końca listopada do połowy marca zamierzamy zorganizować 5 debat poświęconych aktualnym eko – wyzwaniom.

Przykłady niektórych zagadnień, które będziemy poruszać podczas debat

  • Czyste Powietrze, kiedy stanie się naprawdę czyste ?
  • Czy zrównoważony rozwój jest wynikiem globalnych zmian środowiskowych ?
  • Zielony ład w budownictwie
  • Energia z OZE, czy to mam wystarczy ?
  • Elektromobilność – elektryzująca przyszłość motoryzacji
  • Nieznane dotąd źródła energii, napędy przyszłości
  • Rewitalizacja, odtwarzanie środowiska naturalnego
  • Co z tym plastikiem? Czym go zastąpimy?
  • Ekologiczna żywność
  • Bilans emisji CO2 w Polsce i na Świecie