BOŚ Bank

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska.

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska.

W ciągu ponad 26 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od ponad 25 lat edukuje Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla Klientów indywidualnych proponuje innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści" — z zyskiem dla ich osobistych finansów. Oferta produktowa BOŚ Banku zdobywa regularnie nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej.

Klientom korporacyjnym oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Na finansowanie projektów ekologicznych BOŚ Bank przeznaczył ok. 18,6 mld zł.

Ekologia jest misją i pasją tego banku.

https://www.bosbank.pl/

https://www.facebook.com/bosbankpl/

Powiązane