NFOŚiGW

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrodny Środowiska i Gospodarki Wodnej„Zainwestujmy razem w środowisko” – to przewodnie hasło Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 roku jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Od 29 lat NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrodny Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Zainwestujmy razem w środowisko” – to przewodnie hasło Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 roku jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Od 29 lat NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów zgłaszanych przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

Z udziałem NFOŚiGW realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe i najbardziej innowacyjne. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 68 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z UE. NFOŚiGW jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. To instytucja wdrażająca dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

https://www.nfosigw.gov.pl/

https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/

Powiązane