GMINA WIELEŃ

GMINA WIELEŃ

Samorząd lokalny miasta i gminy Wieleń od kilku lat konsekwentnie realizuje działania związane z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane w tym zakresie przynoszą korzyści społeczno-ekonomiczne i przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Miasto i gmina Wieleń (obszarowo największa gmina w województwie wielkopolskim), położona           w jego północno-zachodniej części. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy Puszczy Noteckiej, w tym obszary chronionego krajobrazu oraz obszary specjalnej ochrony Natura 2000.

Gmina stwarza dobre warunki dla firm prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów, oferując uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne. Na inwestorów czekają działki na terenie miasta z uregulowanym prawem własności, wszelkimi mediami i dogodnym położeniem przy drogach.

Zielone Projekty Wielenia

Samorząd lokalny od kilku lat konsekwentnie realizuje działania związane z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane w tym zakresie przynoszą korzyści społeczno-ekonomiczne i przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Projekt kluczowy BUDOWA KANALIZACJI w miejscowości Wieleń:

 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
 • wartość operacji: 77,8 mln zł,
 • realizowany od 2007 roku.

W latach 2010-2014 realizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wieleniu, obejmuje budowę:

 • kolektorów sanitarnych dł. 14,9km,
 • kolektorów deszczowych o dł. 14,2 km,
 • 7 przepompowni ścieków,
 • 10 urządzeń do oczyszczania wód opadowych.

Efekty przeprowadzonych działań:

 • Ogółem do zbiorczego systemu kanalizacji podłączonych będzie 2596 osób.
 • Rocznie oczyszczonych zostanie 66.065 m3 ścieków.
 • Na pół roku przed planowanym zakończeniem prac zaawansowanie robót wynosi 97,44%, w tym zakończono już wszystkie prace sieciowe.
 • Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków zapewnia oczyszczenie 1000m3 ścieków na dobę, co pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców miasta Wielenia oraz pobliskich wsi.

Czy wiesz, że…

 • Prace obejmowały w większości obszar Starego Miasta, którego urbanistyczny układ ulic podlega ochronie konserwatorskiej.
 • Kanalizowany obszar z uwagi na uwarunkowania terenowe podzielony został na 8 zlewni sanitarnych. Zastosowany system automatyki zapewnia śledzenie pracy wszystkich przepompowni ścieków w dziale kanalizacji miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego.

Powiązane