Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej od kilku lat angażuje się w edukację ekologiczną. Działania w tym zakresie to m.in. zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem EKOSKOP projekt "Krople do Delty" (2013-2014), w którym prezentowano zagadnienia oszczędności wody, a projekt skierowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych; Konkurs „Przybysz z planety WEEE” (2010-2014), który adresowany był do uczniów i polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej z zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. W ramach Politechniki Dziecięcej nasze koło naukowe zorganizowało dla dzieci szkół podstawowych zajęcia edukacyjne pt. "Co w domowym śmietniku piszczy" oraz "Od kranu do rzeki...". Zajęcia te dotyczyły problematyki segregacji odpadów oraz ochrony zasobów wodnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z minionego okresu, które zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska PRz, była Konferencja pn. „Rzeszowski Dzień Wody” (21 marca 2016 r.) przygotowana w ramach obchodów Światowych Dni Wody 2016. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Konferencja składała się z debaty, sesji popularnonaukowej (kilkanaście referatów) oraz wizyty studyjnej do oczyszczalni ścieków. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 300 osób.

Powiązane