Veolia Energia Łódź

Veolia Energia Łódź

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Veolia inwestuje również w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z ciepła, zrównoważonego rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu.

Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Veolia przesyła ciepło systemowe do ok. 60 proc. łódzkich odbiorców. Zasila w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z władzami miasta działa w zakresie rewitalizacji i likwidacji źródeł niskiej emisji.

„Niska emisja – wielka sprawa” – to akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców Łodzi, ściśle wpisująca się w rewitalizację tzw. Strefy Wielkomiejskiej, czyli historycznego centrum miasta.

Rewitalizacja to olbrzymia zmiana, która nie dotyczy jedynie budynków. To również proces kształtowania świadomości społecznej, dotyczący także mieszkańców Łodzi. Dlatego każdy z nas jest  odpowiedzialny za trwałość realizowanych w mieście inwestycji oraz ich codzienny wpływ na poprawę warunków życia.

Blisko jedna piąta mieszkań w Polsce ogrzewana jest piecami indywidualnymi. Co roku spala się w nich około 6 mln ton węgla. Niestety nie tylko. W czasie jesieni, w zimie oraz wczesną wiosną codzienna ekonomia często bierze górę nad bezpieczeństwem i zdrowym rozsądkiem – do pieców wrzucane są śmieci – w tym papier, plastikowe butelki, foliowe torebki czy stare meble.

Akcja „Niska emisja – wielka sprawa” ma na celu skierowanie uwagi mieszkańców Łodzi na problem niskiej emisji, skutki jej występowania oraz projekty dzięki którym można ją likwidować. Poza kampanią informacyjną w wybranych mediach lokalnych, akcja adresowana będzie również do szkół podstawowych, średnich oraz uczelni. Drzwi Otwarte w największej łódzkiej elektrociepłowni EC4 (19 września 2015) odbędą się pod hasłem „Niska emisja – wielka sprawa”. W programie przewidziane są poszukiwania źródeł niskiej emisji z komisarzem Dymskim, warsztaty oraz zabawy i konkursy o charakterze ekologicznym, edukacja nt. działania elektrociepłowni, procesu kogeneracji i ciepła systemowego. Na potrzeby akcji powstał reportaż pod tym samym tytułem oraz dedykowana strona internetowa (www.energiadlalodzi.pl/wielkasprawa).

Organizatorem akcji jest Veolia Energia Łódź S.A. (ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź)Partnerem merytorycznym akcji jest Abrys Sp. z o.o. (ul. Daleka 33, 60-124 Poznań)Patronem akcji (patronat honorowy Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej) / Partnerem w rewitalizacji jest Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź)

Spodziewanym efektem akcji „Niska emisja – wielka sprawa” jest zwrócenie uwagi łodzian na zjawisko niskiej emisji i wywołanie dyskusji nt. sposobów jej ograniczania. Użytkownicy indywidualni uzyskujący ciepło z indywidualnych pieców węglowych powinni zdobyć większą świadomość dot. zagrożeń dla życia, zdrowia i środowiska wynikających z używania opału niskiej jakości, spalania odpadów czy złego stanu technicznego instalacji grzewczych i pieców. Administratorzy i właściciele nieruchomości powinni poczuć się zmobilizowani do podjęcia prób poprawy stanu technicznego budynków poprzez m.in. działania termomodernizacyjne, budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji grzewczych oraz stosowanie takich rozwiązań grzewczych, które są bardziej efektywne ekologicznie niż piece węglowe.

Celem jest również obudzenie odpowiedzialności mieszkańców miasta za poprawę warunków życia, jakość powietrza oraz wygląd Łodzi. Takie podejście wraz z czynionymi w mieście inwestycjami da konkretny wymiar kształtowania naszego miasta dla przyszłych pokoleń.

W marcu 2015 r. przy współpracy z TV Toya (największa sieć telewizji kablowej w Łodzi) powstał reportaż pt. „Niska emisja –wielka sprawa”. Był to pierwszy krok na drodze edukacji o zjawisku. Aktualnie reportaż znajduje się na naszej stronie internetowej www.energiadlalodzi.pl/wielkasprawa.Akcja „Niska emisja – wielka sprawa” została zapowiedziana podczas łódzkiej edycji projektu Pracownia Miast (projekt społeczny Gazety Wyborczej) w czerwcu 2015 roku. Właściwa kampania informacyjna potrwa od 22 sierpnia do końca października 2015 roku.

energiadlalodzi.pl

Powiązane