Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej

Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze tworzą trzy nowoczesne, profesjonalnie wyposażone placówki oświatowe (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Profil wychowawczy wszystkich szkół jest silnie ukierunkowany na propagowanie zdrowego stylu życia (higiena, właściwe odżywianie) oraz edukację ekologiczną realizowaną w formie praktycznych akcji i projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.  

Powiązane