dalkia wastenergy

dalkia wastenergy

Dalkia Wastenergy, specjalista energetycznego i materiałowego przekształcania odpadów. Należy do liderów w Europie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

Dalkia Wastenergy, spółka zależna Dalkii w ramach grupy EDF, od prawie 100 lat specjalizuje się w energetycznym przekształcaniu odpadów komunalnych na energię elektryczną i parę wykorzystywaną w ciepłownictwie miejskim lub w przemyśle, w przekształcaniu biologicznym i w recyklingu materiałowym. Należy do liderów w Europie  w zakresie transformacji energetycznej, ograniczając ilość odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, jak również rozwijając recykling i ograniczając emisję gazów wysypiskowych    

Powiązane