STOWARZYSZENIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE

STOWARZYSZENIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE

United Nations Association Poland — Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji.

W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy oraz aktywność obywatelską.

Rozumiejąc ogromną wagę edukacji i wymiany ONZ dla Młodych poglądów, w nasze programy angażujemy młodzież, zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, wspieramy  młodych liderów społecznych i budujemy przyjazne relacje pomiędzy młodzieżą naszego kraju i państw trzecich.

Działania UNAP na rzecz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals — SDGs) mają przede wszystkim promować Agendę 2030 wśród polskiej młodzieży i zachęcać młodych do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej. W 2019 roku głównymi działaniami była organizacja paneli między władzami miast, a ich mieszkańcami pod tytułem „Zrównoważony rozwój lokalny, a perspektywa mieszkańców". Między sierpniem a grudniem 2019 r, debaty dot. SDG 11 odbyły się w Koszalinie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Katowicach. Obecnie kontynuujemy cykl #SDGs lokalnie i odbywamy serię rozmów z (Wice) Prezydentami miast, m.in. Legnicy, Świdnicy, Zabrza, Radomia czy Kielc.

Dodatkowo stowarzyszenie UNA Poland popularyzuje wiedzę na temat Agendy 2030 w szkołach, podczas warsztatów, ale także przez organizacje konkursu fotograficznego dla młodzieży „Podejmij wyzwanie SDGs". Głównym zamierzeniem konkursu jest zmotywowanie młodych ludzi do poszukania w swoim otoczeniu (rodzinie, szkole, mieście, lokalnej społeczności) rozwiązań na narastające problemy dwudziestego pierwszego wieku, z którymi w szczególności przyjdzie zmierzyć się ich pokoleniu, a następnie sfotografowaniu tej sytuacji czy wydarzenia. Na zdjęcia czekamy do 30 września 2020 roku. Konkurs, jak i pozostałe działania w ramach programu odbywają się pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju RP.

Powiązane