STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOBIZNES

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOBIZNES

Studenckie Koło Naukowe EKOBIZNES w swoich szeregach zrzesza studentów Uniwersytetu Łódzkiego, których pasją jest realizacja projektów popularyzujących ochronę środowiska w gospodarce oraz codziennym życiu każdego człowieka. Kreatywność, ambicja, profesjonalizm, dążenie do doskonalenia swoich umiejętności oraz chęć do realizacji innowacyjnych projektów to cechy, które stanowią domenę naszej działalności, a połączone z gruntowną wiedzą ekonomiczną poszerzoną o aspekty zrównoważonego rozwoju pozwalają nam budować jak najlepsze relacje z otoczeniem.

O nas

Studenckie Koło Naukowe EKOBIZNES powstało 17 grudnia 2009 roku z inicjatywy grupy studentów kierunku Ekonomia, specjalność Ekobiznes, których połączyła wspólna pasja oraz chęć popularyzowania praktycznych aspektów zrównoważonego rozwoju w otoczeniu akademickim, jak i lokalnym. SKN EKOBIZNES działa przy Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

EKOBIZNES

Koło w swoich szeregach zrzesza studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy chcą pogłębiać swoje zainteresowania oraz zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii ochrony środowiska, przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz pozostałych dziedzin nauk, do których coraz intensywniej przenika koncepcja zrównoważonego rozwoju. Członkowie SKN EKOBIZNES są autorami 19 artykułów naukowych, brali udział w kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych, prezentując tam swoje referaty.

 • W swoim dorobku posiadamy liczne konferencje naukowe, warsztaty, a także seminaria z udziałem przedstawicieli otoczenia biznesu oraz instytucji z regionu łódzkiego. W roku akademickim 2014/2015 zorganizowaliśmy m.in. następujące wydarzenia: „Nowocześnie, energooszczędnie, odpowiedzialnie. Inteligentne Sieci Energetyczne”, „Zgrany zespół? To my! Efektywna współpraca w grupie”, „Level UP: Przedstaw Się!... czyli jak Zrobić Wrażenie w Każdej Sytuacji”, „WYSTĄPIENIA PUBLICZNE czyli mistrzowski spektakl jednego aktora”,
 • „Nie tłumacz się, działaj”, „Sztuka autoprezentacji”, „Zmień odpady na zysk – Biogazowniaw Twojej gminie";
 • Efektem dotychczasowej działalności SKN Ekobiznes było zajęcie II miejsca w kategorii „Partnerstwo” w ogólnopolskim plebiscycie „Eko — Inspiracja 2013” oraz „Eko-Ispiracja 2014”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek”.
 • W roku akademickim 2014/2015 zrealizowane zostało przedsięwzięcie pt. „Ekologiczna strona motoryzacji” dotyczyło ono promocji elektrycznych samochodów w regionie łódzkim. W ramach tego projektu wspólnie z firmą Toyota oferującą w sprzedaży elektryczne samochody zorganizowane zostało seminarium. Poroszona została tematyka ekologicznej motoryzacji, jej wpływ na środowisko oraz na gospodarkę;
 • Zrealizowaliśmy również nowy projekt pt. „Jestem odpowiedzialny”, który polegał na edukacji przedszkolaków w zakresie recyklingu. Na nadchodzący rok przewidujemy kontynuację projektu w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej;
 • W roku 2014/2015 zorganizowaliśmy dwie konferencje ogólnopolskie pt. „Innowacyjność w świecie biznesu”. Poza tym braliśmy czynny udział w konferencjach międzynarodowych, m.in. w międzynarodowej konferencji naukowej „Środowisko przyrodnicze, a rozwój”, gdzie SKN EKOBIZNES miał swój panel studencki poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju;
 • W ramach działalności Koła Naukowego od kilku lat prowadzone są cykliczne warsztaty: „EkoDom”, „Ekobiznes w praktyce, czyli jak zostać zielonym milionerem” oraz "CSR – droga do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw";
 • W 2011 r. w ramach projektu „Turyzm dla Regionu” przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą możliwości wdrożenia założeń hotelu ekologicznego w regionie łódzkim;
 • W roku akademickim 2012/2013 roku zostały przeprowadzone badania dotyczące „śladu węglowego” Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ;
 • Bierzemy udział w Europejskim Forum Gospodarczym EFG, cyklicznie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi;
 • Zrealizowaliśmy szereg projektów m.in.: ”Ekologia w przedsiębiorstwie — realne oszczędności, czy niepotrzebne wydatki” podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi, a także debatę studencką „Afrykańskie surowce – rozwój Północy kontra rozwój Południa”, „Gospodarka wodna”, „Recykling i jego nowe oblicze”, „Rolnictwo, żywność ekologiczna oraz zdrowa, zrównoważona dieta”, „Recykling – nadanie ponownego kolorowego życia przedmiotom”,
 • SKN Ekobiznes było także współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu „CSR Challenge- stwórz odpowiedzialny biznes!”, który miał na celu wyłonienie i wdrożenie najlepszego pomysłu na biznes odpowiedzialny społecznie,
 • Dzięki współpracy z innymi organizacjami studenckimi prowadzimy cykliczne szkolenia m.in.: „Startup Training — aktywizacja i pobudzanie kreatywności studentów” oraz w ramach stałej współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości warsztaty dotyczące zakładania przedsiębiorstw przez studentów,
 • Jesteśmy na etapie końcowym realizacji projektu „Media w ekologii”, dotyczącego możliwości wykorzystania wysokich technologii audiowizualnych w promocji ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska miejsc regionu łódzkiego. Jest to przykład praktycznego wdrażania ekoturystyki i wysokich technologii w koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także szerzenia zamiłowania do aktywnej promocji ochrony środowiska w regionie przez studentów naszego koła.

Czy wiesz, że…

Dzięki aktywności m.in. SKN Ekobiznes, Uniwersytet Łódzki zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uczelni na świecie w rankingu GreenMetric (najwyższe wśród uczelni polskich). Współpraca Koła Naukowego z instytucjami regionu łódzkiego, pozwala studentom na odbycie praktyk zawodowych m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi, Firmą W4E – Centrum Energii Wiatrowej, Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Firmą 8TEAM, Firmą AdMediaCenter, Firmą Ecogadget.pl, Firmą A&A, Firmą DJB Doradztwo, Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi oraz innymi instytucjami i przedsiębiorstwami regionu łódzkiego, w których studenci zrzeszeni w Kole Naukowym mają możliwość praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

www.sknekobiznes.uni.lodz.pl

Powiązane