Veolia Energia Poznań

Veolia Energia Poznań

Veolia Energia Poznań jest dostawcą ciepła systemowego dla mieszkańców Poznania i sąsiadujących gmin (Swarzędz, Czerwonak). Dostarcza także ciepło do ponad 30 innych miejscowości w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. (łączna długość wszystkich sieci ciepłowniczych to 606 km) Łączna sprzedaż ciepła w roku  2014  to 6 500 TJ. Poznański system ciepłowniczy jest kwalifikowany jako efektywny energetycznie, dzięki produkcji ciepła w kogeneracji oraz wykorzystaniu biomasy jako paliwa.

Wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła za 2014r.

  • Wskaźniki efektywności dla poznańskiego systemu ciepłowniczego
  • wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (MWhep/MWhciepła) 0,666
  • wskaźnik emisji ditlenku węgla (Mg/MWhciepła) 0,199
  • udział energii zielonej (z biomasy) w cieple  19,1%
  • udział energii wytworzonej w kogeneracji 90,1 %

Sieć ciepłownicza Veolii Energii Poznań jest siecią inteligentną wyposażoną w układy telemetryczne umożliwiające zdalne zarządzanie i kontrolę wszystkich urządzeń ciepłowniczych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Veolia oferuje swoim klientom usługi efektywności energetycznej, polegające na optymalizacji zużycia ciepła w budynkach. Innymi słowy: pomaga klientom oszczędzać energię.

Miasto Poznań wspólnie z Veolią (partnerem projektu jest także firma Lisner, która dołączyła od trzeciej edycji) realizuje od 6 lat projekt „Trzymaj ciepło” przy niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Każda edycja kończy się sukcesem, o czym świadczą wysokie oceny przydatności projektu, wyrażane między innymi w ankietach przeprowadzanych wśród uczestników. „Trzymaj Ciepło” projekt edukacyjno – informacyjny, skierowany do mieszkańców Poznania.  Polega on na organizacji programu bezpłatnych badań termowizyjnych budynków wraz z akcją edukacyjno-informacyjną na rzecz działań energooszczędnych i zachowań proekologicznych – zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty ciepła w budynkach, powodując niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska, obciążają także budżety mieszkańców. Bezpośrednimi beneficjentami w ciągu 6 edycji projektu byli i są właściciele domów jednorodzinnych, a od 2 lat także kamienic; w sezonie 2014/2015 było to odpowiednio: 500 domów jednorodzinnych i 40 kamienic, a we wszystkich dotychczasowych edycjach przebadano już 2729 budynków jednorodzinnych i 70 kamienic.

W 2014 roku pośród beneficjentów programu przeprowadzono ankietę dotyczącą efektów. W ponad 40% budynków objętych badaniem przeprowadzono prace termomodernizacyjne.

Wg deklaracji ankietowanych odnotowali oni spadek kosztów ogrzewania. Ponad 46% respondentów  uznało, że spadek ten mieści się w przedziale 6 – 10% a ponad 15% ankietowanych oceniło, że koszty ogrzewania zmniejszyły się o 11 – 20%.

Coroczne zapisy do projektu ogłaszane są podczas wspólnej konferencji prasowej partnerów, a odbywają się poprzez dedykowaną stronę: www.trzymajcieplo.pl. Wolne miejsca podczas I edycji zostały zarezerwowane już po 45 minutach! Ostatnio beneficjenci potrzebowali zaledwie 12 godzin, aby zarezerwować dostępną pulę badań. Badania realizowane są w okresie jesienno – zimowym – dla poprawności odczytu zdjęcia termowizyjnego potrzebna jest odpowiednia różnica temperatur między budynkiem a otoczeniem zewnętrznym.

Dzięki zaangażowaniu Partnerów projekt „Trzymaj ciepło” spełnia główne założenie — uświadamia mieszkańcom, poprzez dostarczanie konkretnych i przydatnych w praktyce informacji mobilizujących do podjęcia racjonalnych działań, że straty ciepła w budynkach powodując niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska obciążają także ich domowe budżety.

Równocześnie tworzy organiczną podstawę opartą na „moim konkretnym przypadku” do rozpoczęcia działań naprawczych. Ponad 40% uczestników projekt „Trzymaj ciepło” przeprowadziło prace termomodernizacyjne domów po otrzymaniu raportu badań termowizyjnych. Ok. 10% uczestników powtórzyło badania dwa lub więcej razy głównie w celu zweryfikowania stanu budynku lub jakości wykonania różnych prac termomodernizacyjnych, a powtórne badania potwierdziły poprawę izolacji termicznej domów.

W konsekwencji dzięki konkretnie zdiagnozowanym i obrazowo przedstawionym mankamentom budynków użytkownicy podjęli działania dla odniesienia korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Projekt zdobył uznanie kapituł różnych konkursów otrzymując nagrody i wyróżnienia, między innymi:

  1. Miasto Szans — Miasto Zrównoważonego Rozwoju 2011
  2. Samorządowy Lider Zarządzania 2012
  3. Panteon Polskiej Ekologii 20124. Pozytywista Roku 2012

Sukcesem jest także to, że w ślad za poznańskim projektem „Trzymaj ciepło” akcje o podobnym charakterze rozpoczęto również w Częstochowie, Krakowie, Lwówku Śląskim,  we Wrocławiu i w Suwałkach.

www.energiadlapoznania.pl

Powiązane