Fundacja Poszanowania Energii

Fundacja Poszanowania Energii

Fundacja Poszanowania Energii od 23 lat działa w celu promowania odnawialnych źródeł energii i wdrażania rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Wszystkie prowadzone przez nią działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Fundacja Poszanowania Energii przeprowadziła szereg nagrodzonych inicjatyw na rzecz propagowania i wdrażania rozwiązań energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych środowisku.

Fundatorami — założycielami organizacji są: Zakład Energetyczny Gdańsk (obecnie Energa SA), Zespół Elektrociepłowni Gdańsk (obecnie EDF Wybrzeże), Politechnika Gdańska, Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa  O/Gdańsk (ob. PGNiG), Instytut Energetyki oraz: osoby ze środowisk naukowo-technicznych, energetycznych  i ekologicznych.  Fundacja liczy łącznie 24 członków (osoby prawne i fizyczne). Współpracuje z uczelniami, jednostkami badawczo – rozwojowymi, przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego. 

Fundacja uczestniczy w Konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącego wyłonienia tzw. Inteligentnej specjalizacji Pomorza (ISP). Fundacja jest liderem partnerstwa na rzecz ISP Energetyka prokonsumencka. Partnerstwo „Pomorska energia bez granic”

Zrealizowany ekologiczny projekt partnerski pt.,,Pomorskie Partnerstwo Naturowe’’

Tematyka spotkań w ramach projektu objęła zagadnienia prawne, przyrodnicze, ekologiczne i ekonomiczne. Adresatami projektu byli przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarach Natura 2000 lub planujących jej w tym obszarze rozpoczęcie. W zorganizowanych czterech spotkaniach (trzech w Gdańsku i jednym we Władysławowie) oprócz przedsiębiorców uczestniczyli także naukowcy i przedstawiciele NGO, co wpłynęło na stworzenie autentycznej płaszczyzny dialogu pomiędzy różnymi środowiskami. W spotkaniach tych wzięli także udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gdańska i Władysławowa oraz z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Piąte spotkanie adresowane do samorządowców odbyło się w Gdyni także z udziałem przedsiębiorców zainteresowanych problematyką legislacyjną związaną z obszarami Natura 2000, zwłaszcza mającą wpływ na prowadzenie działalności na tych terenach i na problematyczne zmiany form własności. Poza wymienionym powyżej pięciu spotkaniami grupowymi odbyło się wiele spotkań indywidualnych, konsultacji telefonicznych i kontaktów mailowych.

W efekcie zrealizowanych spotkań powstała mapa głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo; potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 oraz oczekiwana przez przedsiębiorców lista usług Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na tych obszarach.

Czy wiesz, że Fundacja Poszanowania Energii…

  • Przeprowadziła liczne programy szkoleniowe adresowane do różnych środowisk, takich jak m.in. młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów, samorządowców, społeczności lokalnej. Od 2008 roku zrealizowała kilkanaście dużych projektów krajowych i międzynarodowych.
  • Współpracuje z uczelniami polskimi i zagranicznymi. Zawiązała liczne partnerstwa tak na rzecz realizacji poszczególnych projektów, jak i z perspektywą systematycznej współpracy przy kolejnych wyzwaniach związanych przede wszystkim z  ekoenergetyką.   
  • Partnerami są organizacje i instytucje polskie oraz zagraniczne, w tym m.in. z Norwegii, Szwecji, Francji, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Estonii, Finlandii i Obwodu Kaliningradzkiego.

www.fpe.org.pl

Powiązane