Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie (PSOUU)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie (PSOUU)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie (PSOUU) w trosce o szerzenie edukacji ekologicznej wśród swoich podopiecznych, ich rodzin jak również lokalnego społeczeństwa opracowało projekt „Ekozofii Niepełnosprawnych” oraz,,Ekologiczny ogród sensoryczny”.

Głównym celem Ośrodka jest rozwijanie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie w sprawności i umiejętności niezbędne w życiu codziennym, wdrożenie do życia w społeczeństwie, a zatem maksymalne usamodzielnienie tych osób. Bardzo ważnym zadaniem placówki jest również pokazywanie wartości osób niepełnosprawnych, przeciwstawiając się utartym normom społecznym określającym wartości człowieka. Utożsamiając niepełnosprawność intelektualną człowieka z podstawowymi prawami natury.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie (PSOUU)  od 1994 roku jest kołem terenowym ogólnopolskiej organizacji z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), w którym osoby niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością, od urodzenia do 25 roku życia, otrzymują wsparcie w zakresie rehabilitacji, terapii i edukacji. Stowarzyszenie opracowało projekt „Ekozofii Niepełnosprawnych” (filozofia ekologicznego stylu życia). W tym celu pozyskano nieruchomości o powierzchni 5,5 ha, które posłużą do społecznej edukacji skupionej na zrównoważonym rozwoju, biobudownictwie, zdrowym stylu życia, niezależności energetycznej.

Zrealizowany projekt pt. ,,Ekologiczny ogród sensoryczny” miał na celu edukację społeczności lokalnej (od przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz ich rodziców) w zakresie zdrowego stylu życia, wykorzystywania zasobów naturalnych, które mogą posłużyć do zmiany spostrzegania wartości natury jak i jej zasobów. Projekt zakładał zagospodarowanie 36 arów wydzielonych z 3,5 ha pola na ekologicznego ogrodu sensorycznego. W pierwszym etapie posadzono 1400 sadzonek lawendy dwóch gatunków: lekarską i silnie zapachową nadającą się na susz. W drugim etapie jest postawiony cel posadzenia ziół, które w kompozycji z lawendą będą stanowiły modelowe zielniki. Pracownicy stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach z zakresu wykorzystania lawendy m.in. prowadzeniu herbarium, bukieciarstwa, pot-pourii, produkcji kremów lawendowych.

„Ekologiczny ogród sensoryczny” – jest otwartą, dostępną dla każdego przestrzenią, w której każdy uczestnik ma możliwość poddania weryfikacji swój dotychczasowy model funkcjonowania uwzględniając pewne bardzo istotne wartości ekologiczne. Ogród spełnia funkcję związaną z promocją idei zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznego sposobu zagospodarowania ziemi.

Projekt spełnia dwa cele, zgodne z ekozofią niepełnosprawnych:

  1. Zachęta do zastąpienia części modnych „angielskich trawników” ekologiczną uprawą roślin, które wykorzystywane będą w zdrowym stylu życia.
  2. Sensoryczny (pobudzający zmysły) – rośliny i zioła mają specyficzny wygląd, zapach, oddziaływają na wszystkie zmysły.

Czy wież, że….

  • Projekt zrealizowany został dzięki współpracy  z Fundacją Nutricia w ramach Programu Wolontariusze HOPE, do projektu także dołączyła Fundacja Kronenberga  przy Citi Handlowy. Ideą partnerów było upowszechnienie wolontariatu pracowniczego, jako wsparcie ciekawych inicjatyw. W pracach na rzecz powstania ogrodu brali udział również podopieczni, pracownicy i członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy Bażanowic (miejscowości, gdzie zlokalizowany jest ogród ekologiczny).
  • Zaangażowanie wolontariuszy HOPE (z Żywca Zdroju – koncern Danone), mieszkańców Bażanowic z sołtysem na czele, pracowników stowarzyszenia, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin przyczyniło się do zrealizowania wyznaczonego celu, jakim jest ekologiczny ogród.

www.psouu.cieszynski.info

Powiązane