„Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”

„Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”

Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” stanowi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której zasadniczym celem jest popularyzacja ekoinnowacyjności i uwzględniania aspektów związanych z ochroną środowiska w działalności innowacyjnej, co z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Głównym wykonawcą projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” stanowi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której zasadniczym celem jest popularyzacja ekoinnowacyjności i uwzględniania aspektów związanych z ochroną środowiska w działalności innowacyjnej, co z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. W zakres projektu „Jesteś kreatorem?

Zostań ekoinnowatorem!” wchodzą następujące zadania: 

  • działanie na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie procesu tworzenia ekoinnowacji oraz ich  znaczenia w rozwoju kraju i gospodarki,
  • promowanie ekoinnowacji jako szansy na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • uświadamianie przedsiębiorców w zakresie korzyści, związanych z prowadzeniem działalności w zgodzie ze środowiskiem,
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie ekoinnowacyjności,
  • prezentowanie sukcesów w zakresie tworzenia ekoinnowacji.

Grupa odbiorców

Zidentyfikowano cztery grupy odbiorców, które uznano za potencjalnie najbardziej zainteresowane projektem: szkoły wyższe (studentów), przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne oraz podmioty administracji publicznej.

Głównym wykonawcą projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Projekt finansowany jest w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 7 „Edukacja ekologiczna” oraz ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zapraszamy na stronę internetową:

www.ekoinnowator.ue.poznan.pl

Powiązane