Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki został założony w 1945 roku i jest jedną z wiodących publicznych instytucji edukacji wyższej w Polsce. W Uniwersytecie podejmowanych jest wiele działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, m.in. realizowane są liczne projekty naukowe oraz dydaktyczne o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, jak np. od 2015 roku projekt norweski.

Uniwersytet Łódzki został założony w 1945 roku i jest jedną z wiodących publicznych instytucji edukacji wyższej w Polsce. W Uniwersytecie podejmowanych jest wiele działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, m.in. realizowane są liczne projekty naukowe oraz dydaktyczne o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, jak np. od 2015 roku projekt norweski.

Zielone oblicze Uniwersytetu Łódzkiego

Kierunek: Ekonomia Ekobiznes:

 • program kształcenia, który powstał w 2008 roku z inicjatywy pracowników Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, realizowany jest od na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia,
 • studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej, ze szczególnym uwzglednieniem procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Więcej na stronie: http://www.kgsiie.uni.lodz.pl/

Projekt ogólnouczelniany „Zrównoważony transport”:

 • do głównych zadań tego projektu należą m.in.: budowanie wizerunku i infrastruktury UŁ jako uczelni pionierskiej pod względem rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. Więcej na stronie: http://transport.uni.lodz.pl/?page_id=8

 

Projekty zaakceptowane w 2014 roku do realizacji przez UŁ w konkursie Rozwój Polskich Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju:

 • EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (Wydział Filologiczny)
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia – innowacyjne studia magistererskie (Wydział Nauk Geograficznych)
 • Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

 

Projekt norweski — realizowany od 2015 roku:

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości polskich i zagranicznych studentów, wykładowców, absolwentów UŁ z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologii, biznesu i finansów międzynarodowych.

 • dotyczy utworzenia nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim — The creation of new interdisciplinary curricula in the field of economics of environmental protection (in Polish and English) at the University of Lodz.
 • współfinansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Kwota dofinansowania wynosi: 533 083 PLN.
 • w ramach projektu przygotowane będą programy kształcenia o profilu praktycznym dla: kierunku Ekonomia Ekobiznes I i II stopień w jęz. polskim i angielskim; specjalności: Inwestycje i Finanse Międzynarodowe oraz kursów: International Business i Business and Environment, a także materiały dydaktyczne w postaci podręczników oraz przedmiotów przygotowanych do kształcenia na odległość. Oprócz tego zorganizowane będą dwie konferencje, zajęcia pilotażowe dla studentów, kampania na portalu społecznościowym i wizyty w 20 szkołach średnich. Więcej na temat projektu: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/norweskimf

Czy wiesz, że…

 • od 2011 r. Uniwersytet Łódzki jest najlepszą polską uczelnią sklasyfikowaną w międzynarodowym rankingu GreenMetric. Obecnie zajmuje 159 miejsce w klasyfikacji światowej. Pod uwagę w tym rankingu brane są kryteria zarówno naukowe, jak i dydaktyczne oraz dotyczące działań uczelni związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,
 • w latach 2010-2014 pracownicy Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej wzięli czynny udział w 19 w konferencjach krajowych i zagranicznych, prezentując referaty dotyczące ekonomiki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Łącznie w latach 2007-2014 opublikowano w Katedrze 42 publikacji naukowych o tej tematyce,
 • Przy Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej od 2009 roku funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe EKOBIZNES, które zorganizowało wiele wydarzeń naukowych z udziałem przedstawicieli otoczenia biznesu oraz instytucji z regionu łódzkiego, a także warsztaty i szkolenia dla studentów i licealistów o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem. Szczegółowe informacje na stronie Koła: http://www.sknekobiznes.uni.lodz.pl/

www.uni.lodz.pl

Powiązane