WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

Przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zostało utworzone Centrum Eko-Innowacji. Zadaniem tej jednostki jest komercjalizacja wyników prac badawczych, wynalazków, nowych pomysłów, procesów produkcyjnych i technologii, stanowiących szansę dla wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

O nas

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi powstała w 2003r. Uczelnia tucholska jest wyższą szkołą zawodową utworzoną przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” — stowarzyszenie gmin powiatu tucholskiego oraz samorządu powiatowego. Samorządowy rodowód Uczelni zdeterminował jej misję, kierunki kształcenia (architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, leśnictwo), a także w dużej mierze filozofię zarządzania. Cel strategiczny II wpisany w Strategię Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na lata 2012-2016 zakłada przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska, czego przykładem są liczne inicjatywy podejmowane przez WSZŚ.

Zielone oblicze naszej szkoły

  • Przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zostało utworzone Centrum Eko-Innowacji. Zadaniem tej jednostki jest komercjalizacja wyników prac badawczych, wynalazków, nowych pomysłów, procesów produkcyjnych i technologii, stanowiących szansę dla wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Celem jest również podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi w dziedzinach integrujących nauki przyrodnicze i techniczne. Doprowadzi to do osiągnięcia efektu synergii oraz powstania innowacyjnych projektów w zintegrowanym obszarze obu dziedzin.
  • WSZŚ w 2013 roku już po raz siódmy zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”, której celem jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i osiągnięć naukowych w zakresie zarządzania ochroną przyrody w lasach.
  • Ogólnopolski Turniej Szkół EKO to kolejny projekt, którego autorem jest WSZŚ. Turniej rozgrywany jest co roku. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Ma on na celu popularyzację problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych.
  • Imprezą towarzyszącą organizowaną corocznie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem Europejskim Mistrzostwom Drwali są Eko-prezentacje, podczas których swoją ofertę przedstawiają wystawcy wdrażający zrównoważone rozwiązania pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Pragniemy, aby Eko-prezentacje rekomendowały marki działające na szeroko pojętym eko-rynku.
  • Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem angażują się w przygotowywanie kolejnych edycji obchodów Dnia Ziemi w Tucholi, którego organizatorem jest  Tucholski Park Krajobrazowy. Przy organizacji festynów o tematyce proekologicznej współpracują każdorazowo gmina Tuchola, przedsiębiorstwa komunalne, Tucholski Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola, nadleśnictwa oraz zaprzyjaźnione parki krajobrazowe i narodowe. Uczelnia wystawia stoisko z okazami roślin i zwierząt, a nasi studenci organizują edukację leśną w „Ekolandii”, gdzie najmłodsi chętnie uczestniczą w zabawach edukacyjnych.

Czy wiesz, że…

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zamierza otworzyć nowy kierunek studiów „ekoturystyka zdrowotna” oraz zrealizować projekt naukowo-badawczy, którego celem będzie rozwój turystyki zdrowotnej w oparciu o walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego oraz aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez propagowanie działalności pozarolniczej w formie gospodarstw ekoturystycznych.

www.wszs.tuchola.pl

Powiązane